Miesiąc: Luty 2022

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 15 Czynny stosunek między składnikami

Czynny stosunek między składnikami wyrobu lakierowego zachodzi wówczas, gdy przed wyschnięciem powłoki składniki wyrobu reagują między sobą. Wskutek tych reakcji…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 16 Krajowy przemysł farb

Krajowy przemysł farb i lakierów produkuje obecnie około 1500 gatunków wyrobów lakierowych. Żeby zorientować użytkowników, które z produkowanych wyrobów lakierowych…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 17 Stadniki dodatkowe

Wypełniacze, nazywane również obciążnikami, są substancjami mineralnymi zmielonymi na bardzo drobny proszek. W charakterze wypełniaczy bywają stosowane: glinka kaolinowa lub…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 18 Masy szpachlowe

Numer ziarna ścierniwa jest określany przez liczbę oczek sita na długości jednego cala, przez które ziarno jeszcze przechodzi, ale zatrzymuje…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 19 Zwierzchnie metalu

Zwierzchnie metalu, prawie w każdym przypadku, przed nanoszeniem 4- powłok ochronnych muszą być starannie przygotowane. Materiały stosowane do tego celu…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 20 Wydajności maszyn

Szczególnie korzystnie na wyniki wpływa koncentracja siły roboczej i środków produkcji. Gwarantuje ona uzyskanie lepszej specjalizacji pracujących, pełne wykorzystanie wydajności…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 21 Skracanie terminów wykonania robót

Skracanie terminów wykonania robót, szczególnie pożądane w odniesieniu do urządzeń szybko rentujących, jest możliwe w przypadku uniezależnienia się od pogody…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 22 Organizacja robót

Ponieważ częstotliwość i technologia wykonywania robót przeciwkorozyjnych w różnych rejonach zakładu są różne, w celu odpowiedniego zaplanowania kolejności i terminów…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 23 Żywotność elementów metalowych

Żywotność elementów metalowych budowli i urządzeń jest w przybliżeniu znana i może być z góry zaplanowana (program uprawnienia budowlane na komputer).…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 24 Substancje trujące

Przy wykonywaniu różnych robót przeciwkorozyjnych powietrze w miejscu pracy bywa zanieczyszczone przez pył, mgłę z rozpylonej farby, pary rozpuszczalników lub…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 25 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Użycie sprzętu zmechanizowanego podnosi wydajność pracy. Do wykonywania pokryć ochronnych stosuje się sprzęt o napędzie pneumatycznym. Dla utrzymania sprzętu w…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 26 Oczyszczarka ciśnieniowa

Przy wykonywaniu pokryć ochronnych na dużych obiektach w sposób zmechanizowany uzyskuje się większą wydajność pracy niż przy stosowaniu narzędzi ręcznych.…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 28 Czynniki chemiczne

W technologii ochrony metali przed korozją należy brać pod uwagę szereg czynników fizycznych, chemicznych i meteorologicznych. Przykładowo na technologię ochrony…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 29 Ochrona przed korozją

Pierwszy z wymienionych wyżej sześciu tematów został dość szczegółowo. Pozostałych pięć tematów. Przez staranne przerobienie tego rozdziału będziecie mogli zdobyć…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 30 Korozja pod wodą

Korozji rurociągów, zbiorników i urządzeń przeciwdziała odpowiednie uzdatnienie wody, np. przez zmniejszenie w niej zawartości soli i tlenu oraz regulowanie…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 31 Zanieczyszczenia powietrza

W przedstawionych powyżej tematach zajmowaliście się chemicznymi i elektrochemicznymi procesami korozyjnymi, spowodowanymi przez zanieczyszczenia powietrza. Kilka następnych pytań odnosi się…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 32 Czynniki atmosferyczne

Wiecie już, że prędkość postępu korozji, a przez to i straty metalu w różnych środowiskach są różne. Jak wynika z…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 33 Procesy korozyjne

Zanieczyszczona przez gazy spalinowe i popioły lotne, np. atmosfera w okręgach, w których występuje ciężki przemysł i przemysł podstawowy surowców,…

23.02.2022

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 34 Obciążenia mechaniczne

Korozja powodowana przez procesy chemiczne lub elektrochemiczne przebiega szybciej w przypadku, gdy na metal działają dodatkowo obciążenia mechaniczne, np. naprężenia,…

Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 41 Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 42 Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 43
Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 44
Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 45 Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 46 Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 47
Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obciążenia mechaniczne zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami