Miesiąc: Luty 2022

24.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 15 Odzież chemoodporna

Odzież chemoodporna: odzież sporządzona z gumy, gumowanych materiałów włókienniczych lub innych kwasoodpornych materiałów. Odzież taka chroni przed poparzeniem. Należy ją…

24.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 16 Mydła ołowiowe

Mydła ołowiowe: sole, tworzone przez ołów i pewne związki ołowiu, np. minia i biel ołowiana z wyższymi tłuszczami, żywicami i…

24.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 17 Lekkie konstrukcje stalowe

Lakiery i kleje na chlorowanym polichlorku winylu (superchlorwiny- lowe): lakiery, w których substancję błonotwórczą stanowi superchlorek winylu. Lakiery te nazywane…

24.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 18 Korozja pod wodą

Korozja pod wodą: korozja metali znajdujących się stale w wodzie. Niektóre z substancji znajdujących się w większości rodzajów wód w…

24.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 19 Gruntowanie dla uzyskania przyczepności

Gruntowanie dla uzyskania przyczepności: jest to gruntowanie, którego zadaniem jest stworzenie dobrej przyczepności pomiędzy powierzchnią metalu a nanoszoną na nią…

24.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 20 Egzotermiczna reakcja

Egzotermiczna reakcja: reakcja chemiczna związana z oddawaniem ciepła. Elastomery: grupa naturalnych i syntetycznych tworzyw wykazujących dużą zdolność do odkształceń i…

24.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 21 Bitumiczne powłoki

Bitumiczne powłoki wykonane na zimno: powłoki składające się ze stałych substancji bitumicznych zawartych w wyrobach lakierowych nanoszonych na element bez…

24.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 22 Przyczepność powłok

Przy omawianiu zagadnień korozji i ochrony przed korozją używa się często wielu pojęć z zakresu wiedzy ogólnej i technicznej związanych…

24.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 23 Dynamika barw

Barwy o silnym działaniu sygnalizującym są stosowane jako barwy rozpoznawcze i ostrzegawcze, tak np. oznacza się nimi rurociągi z przepływającą…

24.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 24 Powierzchnie metalu

Powierzchnie metalu, na których ma być wykonana okładzina, muszą być oczyszczone, wolne od tłuszczu, rdzy, zgorzeliny i muszą być szorstkie.…

23.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 25 Proces wykonania pokrycia lakierowego

Pokrycia lakierowe należy dobierać odpowiednio do rodzaju i położenia chronionego obiektu oraz środowiska agresywnego nań działającego (program uprawnienia budowlane na komputer).…

23.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 26 Malowanie pędzlem

Uzasadnijcie wybór sposobu wykonania robót (w nawiasach podano numery zadań, tablice i rysunki, w których znajdziecie potrzebne wskazówki). Malowanie okien…

23.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 27 Powłoki lakierowe

Zbierając materiał potrzebny do tego wypracowania przejrzyjcie jeszcze raz w książce te miejsca, które zawierają dane ułatwiające wam pracę (program uprawnienia…

23.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 28 Fosforanowanie i gruntowanie

Fosforanowanie i gruntowanie reaktywne pasywują powierzchnię metalu, tworząc na niej bardzo cienką warstewkę o strukturze krystalicznej. Wskutek nieznacznej grubości warstewki…

23.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 29 Metalowe powłoki

Uzasadnijcie, dlaczego muszą być starannie przestrzegane wymienione niżej środki bezpieczeństwa pracy: stosowanie maski ochronnej,noszenie okularów ochronnych,noszenie rękawic i kombinezonów ochronnych,wyposażenie…

23.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 30 Kropelki roztopionego metalu

W technice metalizacji natryskowej natryskiwany metal jest topiony za pomocą specjalnego pistoletu, a następnie za pomocą strumienia sprężonego powietrza jest…

23.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 31 Odrdzewianie i usuwanie zgorzeliny

Odrdzewianie i usuwanie zgorzeliny ze stali musi być prowadzone aż do osiągnięcia stanu powierzchni czystego metalu, gdyż resztki rdzy bądź…

23.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 32 Cały proces robót

Przegląd tych środków ochrony przeciwkorozyjnej i stopień ich skuteczności przedstawiono w tablicy „Roboty przeciwkorozyjne" zamieszczonej na wewnętrznej stronie przedniej okładki…

23.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 33 Okładziny chemoodporne

Folie nakleja się na przygotowaną powierzchnię metalową. Uszczelnianie połączeń folii z tworzyw sztucznych następuje przez spawanie połączenia lub naklejenie nań…

23.02.2022

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 34 Składniki gotowych wyrobów lakierowych

Składniki gotowych wyrobów lakierowych mogą zachowywać się względem siebie czynnie (aktywnie) lub też biernie (pasywnie). Przy biernym zachowaniu się składników…

Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 41 Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 42 Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 43
Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 44
Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 45 Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 46 Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 47
Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Składniki gotowych wyrobów lakierowych zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami