Miesiąc: Luty 2022

24.02.2022

Wybór typu węzła

Konstrukcja skrzyżowań i węzłów drogowych zależy od ważności krzyżujących się dróg, a więc od ich klasy technicznej oraz od warunków…

24.02.2022

Przepustowość węzła

Najczęściej stosowany jest układ I, który jest specjalnie zalecany dla placów o dużej powierzchni i znacznym natężeniu ruchu oraz dla…

24.02.2022

Jednopoziomowe węzły

Ze względu na charakterystykę ruchu na węźle dzielimy jednopoziomowe węzły na kolizyjne i bezkolizyjne (program uprawnienia budowlane na komputer). Oprócz tego…

24.02.2022

Lokalizacja szczegółowa przystanków

Lokalizacja szczegółowa przystanków zależy od warunków miejscowych. W punktach rozwidlenia lub odgałęzienia linii tramwajowej dogodniejszą dla pasażerów jest lokalizacja przystanków…

24.02.2022

Przepustowość teoretyczna

Przepustowością teoretyczną AT nazywamy maksymalne natężenie ruchu, wyrażone w pojazdach umownych na godzinę, które możemy osiągnąć w najkorzystniejszych warunkach ruchu.…

24.02.2022

Trawniki z drzewami

Trawniki z drzewami możemy projektować wzdłuż jezdni tylko dla przekroju miejskiego. W przekroju pozamiejskim dozwala się sadzić drzewa tylko poza…

24.02.2022

Elementy przekroju poprzecznego

Wartości liczbowe wskaźników technicznych projektowania zostały podane w tablicach: dla dróg ruchu szybkiego (I, II kl.),dla dróg klasy III, IV…

24.02.2022

Zdarzenie losowe

Zdarzenie losowe zależy od zespołu zdarzeń elementarnych, jednak mimo to, że są one realizowane w analogicznych warunkach, wyników ich nie…

24.02.2022

Metoda statystyczna

Prognozę ruchu opracowujemy na okres perspektywiczny 15 lat (obecnie do roku 1985), aczkolwiek wiele opracowań z lat ubiegłych podaje dane…

24.02.2022

Pomiar ruchu

Pomiar ruchu w węzłach przeprowadzają obserwatorzy rozmieszczeni zazwyczaj według szkicu. Na każdym wlocie na skrzyżowanie wyznacza się dwa punkty obserwacyjne:…

24.02.2022

Cel pomiarów

Dla celów utrzymania dróg i ustalenia okresów międzyremontowych wyrażamy zazwyczaj obciążenie ruchem w tonach na rok, tzn. podajemy sumę ciężarów…

24.02.2022

Wielkość natężenia ruchu

Nieunikniony wzrost natężenia ruchu spowoduje już w niedalekiej przyszłości przeciążenie naszych dróg i ulic, konieczne więc będzie ich poszerzenie lub…

24.02.2022

Zatrucie ołowiowe

Zatrucie ołowiowe: zatrucie, przeważnie chroniczne, powodowane przez przenikanie do organizmu ludzkiego ołowiu lub związków ołowiu (program uprawnienia budowlane na komputer). Zatrucie…

24.02.2022

Wilgotność powietrza względna

Wilgotność powietrza względna: stosunek wilgotności absolutnej powietrza w danych warunkach do wilgotności maksymalnej w tych samych warunkach wyrażony w procentach.…

24.02.2022

Ubytek liniowy

Ubytek liniowy na grubości L: zmniejszenie grubości korodowanego elementu o 1 h na jednej powierzchni (po jednej stronie). Ubytek liniowy…

24.02.2022

Swobodna błona lakierowa

Swobodna błona lakierowa: powłoka lakierowa nie związana z podłożem. Wykonuje się ją przeważnie do badań powłoki Badanie takie przeprowadza się…

24.02.2022

Skala twardości

Skala twardości według Mohsa: skala twardości minerałów (opracowana przez prof. Mohsa. 1773-1839), wg której rozróżnia się 10 stopni twardości. Jako…

24.02.2022

Przenośny agregat

Przenośny agregat do oczyszczania strumieniowo-ściernego: urządzenie przenośne, ciśnieniowe do oczyszczania powierzchni metalu (program uprawnienia budowlane na komputer). Działanie agregatu polega na…

24.02.2022

Pokrycie ochronne

Pokrycie ochronne: pokrycie zbudowane przeważnie z powłok lub warstw o różnym przeznaczeniu i właściwościach, nanoszonych jedna na drugą. Pokrycie odnawiające:…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !