Miesiąc: Luty 2022

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 16 Wybór typu węzła

Konstrukcja skrzyżowań i węzłów drogowych zależy od ważności krzyżujących się dróg, a więc od ich klasy technicznej oraz od warunków…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 17 Przepustowość węzła

Najczęściej stosowany jest układ I, który jest specjalnie zalecany dla placów o dużej powierzchni i znacznym natężeniu ruchu oraz dla…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 18 Jednopoziomowe węzły

Ze względu na charakterystykę ruchu na węźle dzielimy jednopoziomowe węzły na kolizyjne i bezkolizyjne (program uprawnienia budowlane na komputer). Oprócz tego…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 19 Lokalizacja szczegółowa przystanków

Lokalizacja szczegółowa przystanków zależy od warunków miejscowych. W punktach rozwidlenia lub odgałęzienia linii tramwajowej dogodniejszą dla pasażerów jest lokalizacja przystanków…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 20 Przepustowość teoretyczna

Przepustowością teoretyczną AT nazywamy maksymalne natężenie ruchu, wyrażone w pojazdach umownych na godzinę, które możemy osiągnąć w najkorzystniejszych warunkach ruchu.…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 21 Trawniki z drzewami

Trawniki z drzewami możemy projektować wzdłuż jezdni tylko dla przekroju miejskiego. W przekroju pozamiejskim dozwala się sadzić drzewa tylko poza…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 22 Elementy przekroju poprzecznego

Wartości liczbowe wskaźników technicznych projektowania zostały podane w tablicach: dla dróg ruchu szybkiego (I, II kl.),dla dróg klasy III, IV…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 23 Zdarzenie losowe

Zdarzenie losowe zależy od zespołu zdarzeń elementarnych, jednak mimo to, że są one realizowane w analogicznych warunkach, wyników ich nie…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 24 Metoda statystyczna

Prognozę ruchu opracowujemy na okres perspektywiczny 15 lat (obecnie do roku 1985), aczkolwiek wiele opracowań z lat ubiegłych podaje dane…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 25 Pomiar ruchu

Pomiar ruchu w węzłach przeprowadzają obserwatorzy rozmieszczeni zazwyczaj według szkicu. Na każdym wlocie na skrzyżowanie wyznacza się dwa punkty obserwacyjne:…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 26 Cel pomiarów

Dla celów utrzymania dróg i ustalenia okresów międzyremontowych wyrażamy zazwyczaj obciążenie ruchem w tonach na rok, tzn. podajemy sumę ciężarów…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 27 Wielkość natężenia ruchu

Nieunikniony wzrost natężenia ruchu spowoduje już w niedalekiej przyszłości przeciążenie naszych dróg i ulic, konieczne więc będzie ich poszerzenie lub…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 28 Zatrucie ołowiowe

Zatrucie ołowiowe: zatrucie, przeważnie chroniczne, powodowane przez przenikanie do organizmu ludzkiego ołowiu lub związków ołowiu (program uprawnienia budowlane na komputer). Zatrucie…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 29 Wilgotność powietrza względna

Wilgotność powietrza względna: stosunek wilgotności absolutnej powietrza w danych warunkach do wilgotności maksymalnej w tych samych warunkach wyrażony w procentach.…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 30 Ubytek liniowy

Ubytek liniowy na grubości L: zmniejszenie grubości korodowanego elementu o 1 h na jednej powierzchni (po jednej stronie). Ubytek liniowy…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 31 Swobodna błona lakierowa

Swobodna błona lakierowa: powłoka lakierowa nie związana z podłożem. Wykonuje się ją przeważnie do badań powłoki Badanie takie przeprowadza się…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 32 Skala twardości

Skala twardości według Mohsa: skala twardości minerałów (opracowana przez prof. Mohsa. 1773-1839), wg której rozróżnia się 10 stopni twardości. Jako…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 33 Przenośny agregat

Przenośny agregat do oczyszczania strumieniowo-ściernego: urządzenie przenośne, ciśnieniowe do oczyszczania powierzchni metalu (program uprawnienia budowlane na komputer). Działanie agregatu polega na…

24.02.2022

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 34 Pokrycie ochronne

Pokrycie ochronne: pokrycie zbudowane przeważnie z powłok lub warstw o różnym przeznaczeniu i właściwościach, nanoszonych jedna na drugą. Pokrycie odnawiające:…

Pokrycie ochronne zdjęcie nr 41 Pokrycie ochronne zdjęcie nr 42 Pokrycie ochronne zdjęcie nr 43
Pokrycie ochronne zdjęcie nr 44
Pokrycie ochronne zdjęcie nr 45 Pokrycie ochronne zdjęcie nr 46 Pokrycie ochronne zdjęcie nr 47
Pokrycie ochronne zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pokrycie ochronne zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pokrycie ochronne zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami