Miesiąc: Luty 2022

26.02.2022

Wymiary istniejących placów

Wymiary istniejących placów o ruchu okrężnym w wielu miastach europejskich i amerykańskich odbiegają nieraz dość znacznie od podanych teoretycznych wielkości…

26.02.2022

Wloty na węzeł

Do zalet węzła z poszerzonymi wlotami i wysepką centralną należy zaliczyć: małą powierzchnię zajętą przez węzeł, co pozwala stosować go…

26.02.2022

Oznakowanie węzła skanalizowanego

Przykładem udanego rozwiązania węzła pięciowlotowego może służyć. Dzięki zaprojektowaniu dla ulic C i D w obrębie węzła jezdni jednokierunkowych uzyskano…

26.02.2022

Dane wyjściowe

Dla zaprojektowania węzła o ruchu skanalizowanym potrzebne są następujące dane wyjściowe: prognoza ruchu w celu wyboru rodzaju skrzyżowania skanalizowanego na…

26.02.2022

Część wklęsła jezdni

Nie znajdują również uzasadnienia, w świetle obserwacji ruchu na skrzyżowaniach skanalizowanych, wysepki „krople” o kształcie wklęsłym (program uprawnienia budowlane na komputer).…

26.02.2022

Szerokość wysepki kierującej

Jednym z często spotykanych błędów projektowania są niedostateczne wymiary wysepek. Zbyt mała wysepka jest słabo widoczna przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych…

26.02.2022

Drogi samochodowe

Na jezdniach łącznikowych, wjazdach i zjazdach, gdzie przyjmuje się V = 40 km/h, maksymalne pochylenie podłużne może wynosić 6%, a…

26.02.2022

Ruch prawoskrętny

W węzłach wielopoziomowych ruch prawoskrętny i lewoskrętny z kierunków głównych prowadzony jest po specjalnych rampach zjazdowych (drogach łącznikowych), dla których…

26.02.2022

Przejścia dwupoziomowe

Przejścia dwupoziomowe stosujemy: na skrzyżowaniu z ulicami klasy E zawsze,przy dużej szerokości jazdni; zazwyczaj projektujemy przejścia dwupoziomowe, gdy szerokość jezdni…

26.02.2022

Ruch kołowy

Należy nadmienić, że stosowanie pasów zieleni wzdłuż jezdni zwiększa jej przepustowość. Według badań amerykańskich pomierzona rzeczywista przepustowość jezdni wzrasta w…

24.02.2022

Zagadnienia ruchu pieszego

Podstawową zasadą planowania i organizacji ruchu miejskiego jest priorytet komunikacji zbiorowej, dlatego też na skrzyżowaniach osygnalizowanych najlepszym technicznie rozwiązaniem jest…

24.02.2022

Zdolność przepustowa

Zdolność przepustowa odcinków przeplatania obliczonych zależy od ich długości i częściowo od ich szerokości, jak również od szybkości ruchu i…

24.02.2022

Przepustowość prostego skrzyżowania

Komplikuje to rozwiązanie geometryczne węzła, gdyż wymaga zazwyczaj rozsunięcia jezdni jednokierunkowych na wlocie na węzeł. W punkcie K trzeba wtedy…

24.02.2022

Normalne warunki ruchu

Za normalne warunki ruchu, uważamy takie, które umożliwiają kierowcy przejazd przez węzeł w dowolnym kierunku bez specjalnych utrudnień i zbyt…

24.02.2022

Wpływ lewoskrętów

Wpływ lewoskrętów na czas trwania cyklu można częściowo uwzględnić, mnożąc ich liczbę przez współczynnik poprawkowy 1,6 i zwiększając w ten…

24.02.2022

Urządzenia wzbudzające

W godzinach nocnych (22.00-6.00) sygnalizację świetlną wyłącza się pozostawiając na sygnalizatorach pulsujące żółte światło ostrzegawcze. Jeżeli cykl sygnalizacji zaprogramowany dla…

24.02.2022

Sygnalizatory tramwajowe

Przy sygnalizacji wielofazowej należy ustawiać sygnalizatory tylko od strony wlotu po prawej lub po obydwu stronach jezdni. Sygnalizatory tramwajowe należy…

24.02.2022

Sygnalizacja świetlna

Należy projektować sygnalizację świetlną na węzłach o skomplikowanym układzie i ograniczonej widoczności oraz na węzłach, na których liczba wypadków drogowych…

24.02.2022

Regulacja ruchu

Regulacja ruchu jest to segregacja potoków ruchu w czasie. Polega ona na takim kierowaniu ruchem, aby z danego odcinka czy…

24.02.2022

Organizacja ruchu w węzłach

Specjalnie ważnym zagadnieniem jest sprawa organizacji ruchu w węzłach, gdzie z powodu nieuniknionych zakłóceń ruchu (kolizje i przeplatanie ruchu) pojazdy…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !