Miesiąc: Grudzień 2021

14.12.2021

Konieczność określenia funkcji kierowniczej

Konieczność określenia funkcji kierowniczej Konieczność określenia funkcji kierowniczej, jej zakresu działania i odpowiedzialności powinna być w budownictwie rygorystycznie przestrzegana ze…

14.12.2021

Wykonanie zamierzonego zadania

Wykonanie zamierzonego zadania W końcu, w celu stworzenia właściwych warunków przebiegli działania, należy wybrać i opracować odpowiednią metodę organizacyjną (program…

14.12.2021

Brak ścisłości

Brak ścisłości Inny sposób przewiduje rozczłonkowanie na pięć etapów, obejmujących jednak swoją treścią wymienione poprzednio elementy. Są nimi: postawienie określonego…

14.12.2021

Zasada koncentracji

Zasada koncentracji Zasada koncentracji, tj. łączenia czynności jednorodnych (wyspecjalizowanych) jest konsekwentnym wynikiem podziału pracy i specjalizacji. Wreszcie wykonanie tych skoncentrowanych…

14.12.2021

Koncentracja

Koncentracja Koncentracja może wyrażać się w różnorodny sposób (program uprawnienia budowlane na komputer). Można przeprowadzać koncentrację czynności (koncentracja technologiczna) w…

14.12.2021

Zasada podziału pracy

Zasada podziału pracy Organizacja jakiejkolwiek działalności ludzkiej opiera się na określonych zasadach i na określonych metodach postępowania (program uprawnienia budowlane…

14.12.2021

Działalność indywidualna

Działalność indywidualna Inną istotnie ważną zasadą przy badaniach metodą naukową jest, aby przy każdym doświadczeniu zmieniać tylko jeden czynnik określonego…

14.12.2021

Rozwój nowoczesnej techniki

Rozwój nowoczesnej techniki Rozwój nowoczesnej techniki prowadzi niewątpliwie do coraz bardziej złożonych zjawisk, dlatego temu rozwojowi musi towarzyszyć wzrost poziomu…

14.12.2021

Zbiór elementów

Zbiór elementów Spośród tych określeń pojęcia organizacji, najczęściej spotykane jest pojęcie organizacji w znaczeniu czynnościowym. To znaczenie organizacji celnie określone…

14.12.2021

Znajomość teorii organizacji

Znajomość teorii organizacji Teoria organizacji i zarządzania jest jedną z licznych nauk ergologicznych rozpatrujących różne dziedziny działalności ludzkiej i znajduje…

14.12.2021

Stałe oddziaływanie środowiska

Stałe oddziaływanie środowiska Następnie ścieki pocyjankowe spuszczane są bezpośrednio do kanalizacji. Mieszanie, opróżnianie i czyszczenie odbywa się jak w wersji…

14.12.2021

Szwy dylatacyjne

Szwy dylatacyjne Na podłożu gładkim, równym układa się ciągłą izolację z materiałów rolowych lub laminatów. Na izolację ciągłą, która jest…

14.12.2021

Agresywne ciecze

Agresywne ciecze Jako środowisko powietrzno-gazowe występują niewielkie ilości oparów kwasu siarkowego, wilgotność względna powietrza 60%. Posadzki na stropie żelbetowym. Zabezpieczenia…

14.12.2021

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne Tylko w rzadkich przypadkach, kiedy do gruntu przedostają się agresywne ścieki wód przemysłowych, może zajść konieczność zastosowania bardziej…

14.12.2021

Grubość podkładów

Grubość podkładów We wszystkich wątpliwych lub trudnych przypadkach należy konsultować się z odpowiednimi specjalistami lub z placówkami naukowo-badawczymi dla uzyskania…

14.12.2021

Mieszanie bezpośrednie pasty

Mieszanie bezpośrednie pasty Pracownicy wykonujący powłoki powinni pracować w odzieży ochronnej, w rękawicach gumowych i okularach. Powinni być oni pouczeni…

14.12.2021

Laminaty poliestrowe

Laminaty poliestrowe Powierzchnię powłoki podkładowej polewa się kompozycją żywicy (przeznaczoną do przesycania zbrojenia szklanego) i przykłada się dociskając odpowiednio przycięte…

14.12.2021

Wykładziny

Wykładziny Wykładziny należy układać na kitach chemoodpornych (asfaltowych, krzemianowych z żywic syntetycznych) dobierając rodzaj kitu w zależności od jego odporności…

14.12.2021

Izolacje bitumiczne

Izolacje bitumiczne Przy wykonywaniu napraw należy przestrzegać przepisów i wymagań obowiązujących przy wykonywaniu nowych powłok. W środowiskach agresywnych ciekłych stosuje…

14.12.2021

Odbiór wykonanej powłoki

Odbiór wykonanej powłoki Należy sprawdzić, czy podłoże odpowiada wymaganiom. W przypadku uzupełnienia ubytków betonu należy zwrócić szczególną uwagę na staranne…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami