Miesiąc: Grudzień 2021

15.12.2021

Kierownik budowy

Kierownik budowy Kierownik budowy sprawuje jednoosobowe kierownictwo nad całością budowy oraz nadzór nad pracą kierowników robót i koordynacją całości pracy…

14.12.2021

Zlecenie przez inwestora

Zlecenie przez inwestora Wreszcie instrukcja przewiduje, że w szczególnych przypadkach do wykonywania funkcji generalnego wykonawcy na rzecz określonych branż lub…

14.12.2021

Zsynchronizowanie wszystkich robót

Zsynchronizowanie wszystkich robót Stąd też pochodzi stosowana w naszym budownictwie zasada obciążenia jednego z przedsiębiorstw obowiązkiem koordynacji pracy wszystkich zatrudnionych…

14.12.2021

Główny księgowy

Główny księgowy Zakres działania kierownictwa przedsiębiorstwa przedstawia się następująco. Dyrektor zarządza przedsiębiorstwem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy współudziale organów samorządu…

14.12.2021

Oddziałowe wydziały rady robotniczej

Oddziałowe wydziały rady robotniczej Organami samorządu robotniczego są: - konferencja samorządu robotniczego, - rada robotnicza, - prezydium rady robotniczej, -…

14.12.2021

Zadania pomocnicze

Zadania pomocnicze Działalność wykonawczą w zakresie realizacji obiektów i robót prowadzą w zasadzie państwowe przedsiębiorstwa budowlane, stanowiące w znaczeniu gospodarczym…

14.12.2021

Aparat projekcyjny

Aparat projekcyjny Aparat projekcyjny do badania czasu pracy oprócz kamery projekcyjnej (na taśmę 16 mm) zaopatrzony jest w chronometr filmowany…

14.12.2021

Niezwłoczne zakwalifikowanie działania

Niezwłoczne zakwalifikowanie działania Zamiast zatem obserwacji ciągłych określonego stanowiska roboczego prowadzi się obserwacje w określonych losowo momentach czasowych opartych na…

14.12.2021

Czas odpoczynków

Czas odpoczynków Czas odpoczynków obejmuje te krótkie przerwy (przy pracy ludzkiej), które konieczne są dla zapobieżenia nadmiernemu zniżeniu robotnika. Czas…

14.12.2021

Prace chronometrażowe

Prace chronometrażowe Prace chronometrażowe polegają w kolejności ich wykonania na: a) rozłożeniu badanej operacji na elementy składowe, b) obserwacji i…

14.12.2021

Badania i studia

Badania i studia Wybór obiektu dla przeprowadzenia badań i eksperymentalnej organizacji normalnego procesu budowlanego. Po zaprojektowaniu nowych metod wykonania badanego…

14.12.2021

Siła robocza

Siła robocza Natomiast normy wykonane w związku ze szczegółowym przeanalizowaniem procesu wytwórczego i z wyborem najwłaściwszej metody wykonania tego procesu…

14.12.2021

Wydajność pracy

Wydajność pracy Wreszcie podstawowe znaczenie dla wydajności pracy w budownictwie ma sprawa chłopów-robotników, częściowo pracujących w rolnictwie, częściowo w budownictwie.…

14.12.2021

Problematyka czynników fizjologicznych

Problematyka czynników fizjologicznych Problematyka czynników fizjologicznych człowieka i ich wpływ na wzrost wydajności pracy dotyczy przede wszystkim objawów znużenia jako…

14.12.2021

Właściwa polityka personalna

Właściwa polityka personalna Premie powinny być stosowane przede wszystkim w celu podniesienia jakości produkcji, której poziom mimo poprawy w ostatnich…

14.12.2021

Postęp techniczny w budownictwie

Postęp techniczny w budownictwie Niewłaściwa organizacja pracy przyczynia się w znacznym stopniu do ekstensywnych form gospodarowania, polegających na realizacji planów…

14.12.2021

Nakłady pracy uprzedmiotowionej

Nakłady pracy uprzedmiotowionej Nakłady pracy uprzedmiotowionej, nakłady pracy wykonywanej przez pracowników umysłowych oraz nakłady pracy usługowej na zapleczu produkcyjnym nie…

14.12.2021

Wydajność pracy w budownictwie

Wydajność pracy w budownictwie Wydajność pracy w budownictwie we wszystkich krajach, a w tej liczbie i u nas, charakteryzuje się…

14.12.2021

Podniesienie wydajności pracy

Podniesienie wydajności pracy W budownictwie, jak i w innych gałęziach gospodarki narodowej stosowane są wszystkie odmiany stylów zarządzania, z tym,…

14.12.2021

Etap kontroli

Etap kontroli Trzecim etapem znanym w metodzie cyklu organizacyjnego jest przygotowanie środków i stworzenie warunków działania. W procesie kierowania etap…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami