Miesiąc: Grudzień 2021

14.12.2021

Powłoki poliuretanowe

Powłoki poliuretanowe Wyroby poliuretanowe nakłada się ręcznie lub nanosi mechanicznie na odpowiednio przygotowane podłoże betonowe lub tynki. Wykonanie powłoki obejmuje:…

13.12.2021

Farby emulsyjne

Farby emulsyjne Przed przystąpieniem do malowania należy farbę emulsyjną Emolit dokładnie wymieszać ręcznie lub mieszadłem wolnoobrotowym po ewentualnym usunięciu kożucha…

13.12.2021

Stearynian

Stearynian Stearynian wymaga przechowywania w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Okres przechowywania nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty produkcji. Ilość…

13.12.2021

Zabezpieczenia ochronne

Zabezpieczenia ochronne Zabezpieczenia ochronne mogą być układane w postaci powłok malarskich o różnej grubości, a nawet w postaci naklejonych folii…

13.12.2021

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła Mając powyższe na uwadze, należy dążyć, aby cała konstrukcja stropodachu pracowała w warunkach powietrzno-suchych. Można to osiągnąć…

13.12.2021

Grubość otuliny

Grubość otuliny W celu zabezpieczenia tych elementów przed korozją zbrojenie powlekane jest powłokami emulsyjno-lateksowymi i asfaltowymi. Zbrojonych elementów gazobetonowych nie…

13.12.2021

Połączenia elementów prefabrykowanych

Połączenia elementów prefabrykowanych Połączenia elementów prefabrykowanych stanowią szczególny przypadek zbrojenia, które łatwo może ulegać korozji. Przyczyny znacznego osłabienia połączeń elementów…

13.12.2021

Własności ochronnych betonu

Własności ochronnych betonu W szczególności rdza warstwowa powoduje osłabienie własności ochronnych betonu (program uprawnienia budowlane na komputer). Jak wykazują przypadki…

13.12.2021

Cement portlandzki

Cement portlandzki Na podstawie licznych badań stwierdzono, że głównym warunkiem odporności cementów portlandzkich na siarczany jest zawartość trójwapniowego glinianu do…

13.12.2021

Konstrukcje nośne

Konstrukcje nośne Konstrukcje nośne powinny być obliczane przy założeniu niepowstawania rys lub pojawiania się rys nie przekraczających określonej szerokości w…

13.12.2021

Umiejscowienia zbrojenia

Umiejscowienia zbrojenia Przy projektowaniu konstrukcji żelbetowych w środowisku agresywnym należy: - przewidzieć ochronę umocowań płyt osłonowych do szkieletu szczelnym betonem…

13.12.2021

Elementy konstrukcji budowlanych

Elementy konstrukcji budowlanych Materiały nie odpowiadające wymaganiom niezbędnej chemoodporności należy poddać dodatkowej obróbce lub nanieść na powierzchnie konstrukcji odpowiednio dobrane…

13.12.2021

Stopnie agresywności środowiska

Stopnie agresywności środowiska Stopnie agresywności środowiska wodnego przyjęte są w warunkach stałego oddziaływania środowiska w temperaturze 20-25 °C. Przy podwyższeniu…

13.12.2021

Sucha warstewka farby

Sucha warstewka farby Stosuje się również powłoki z mieszaniny olejów z pigmentami tzw. farby olejne. Pigment nadaje farbie barwę. W…

13.12.2021

Zwykła ochrona drenażowa

Zwykła ochrona drenażowa Zwykła ochrona drenażowa jest stosowana bez prostowników stykowych w przypadkach, kiedy potencjał ochranianej konstrukcji jest stale wyższy…

13.12.2021

Liczba anod

Liczba anod Liczba anod i miejsce ich rozmieszczenia zależą od rozmiaru i kształtu chronionej konstrukcji. W zbiornikach stosuje się często…

13.12.2021

Skrzynka przełącznikowa

Skrzynka przełącznikowa Skrzynka przełącznikowa powinna mieć regulację prądu przez włączanie specjalnie dobranych oporników. Szczególnie należy zwrócić uwagę na instalacje pracujące…

13.12.2021

Wydajność elektrody magnezowej

Wydajność elektrody magnezowej W celu uniknięcia uszkodzenia styku z magnezem izolowanego gumą przewodnika miedzianego stosuje się ocynkowane rdzenie stalowe. Zniszczenie…

13.12.2021

Oporność gruntu

Oporność gruntu Obecnie omówimy metodę połową pozwalającą na określenie oporu właściwego elektrycznego p dla gruntu zalegającego nawet na znacznych głębokościach.…

13.12.2021

Konstrukcje metalowe

Konstrukcje metalowe Oszczędne wykorzystywanie stali zmniejszyło współczynnik pewności, który między innymi dawniej zapewniał większy zapas bezpieczeństwa na zniszczenie powodowane procesami…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami