Miesiąc: Grudzień 2021

13.12.2021

Duża ilość konstrukcji metalowych

Duża ilość konstrukcji metalowych Zakres stosowania zabezpieczeń strukturalnych jest bardzo szeroki. W ramach niniejszej pracy stanowiącej monograficzną całość zabezpieczeń budowli…

13.12.2021

Jakość wyrobów malarskich

Jakość wyrobów malarskich Po wykonaniu spawania kątowników z nałożoną powłoką cynkową, należy miejsca spawu wraz ze spoiną opiaskować i ocynkować.…

13.12.2021

Powłoka metaliczna

Powłoka metaliczna Do nakładania powłok metalizacyjno-malarskich przygotowuje się powierzchnię przez piaskowanie do I stopnia czystości wg PN-63/H-04607, a następnie: a)…

13.12.2021

Rozproszenie materiału malarskiego

Rozproszenie materiału malarskiego Rozproszenie materiału malarskiego będzie tym większe, im napięcie powierzchniowe jest mniejsze. Stąd też farby, w których rozpuszczalnikiem…

13.12.2021

Natrysk hydrodynamiczny

Natrysk hydrodynamiczny Najbardziej rozpowszechnione jest malowanie hydrodynamiczne wysokociśnieniowe, przy czym zakres używanych ciśnień wynosi od 90 do 200 at. Należy…

13.12.2021

Malowanie metodą natryskową

Malowanie metodą natryskową W miarę zużywania się szczeciny wiązanie zostaje skrócone. Bardzo ważnym zagadnieniem jest kształt trzonka pędzla. Trzonek o…

13.12.2021

Oczyszczanie ostateczne

Oczyszczanie ostateczne Oczyszczanie ostateczne polega na całkowitym usunięciu resztek pyłu, kurzu, wilgoci i ewentualnych plam tłustych. Niewielkie te zanieczyszczenia pozostają…

13.12.2021

Zanieczyszczenie tłuszczowe

Zanieczyszczenie tłuszczowe Do bębna podłączony jest jeden biegun napięcia, a drugi do powierzchni blachy czyszczonej. Napięcie prądu nie przekracza 20…

13.12.2021

Zastosowanie silników

Zastosowanie silników Zastosowanie silników na prąd jednofazowy z sieci oświetleniowej pozwala na zmniejszenie ciężaru i gabarytu silnika, co ułatwia pracę…

13.12.2021

Odtłuszczenie

Odtłuszczenie Obszar o szerokości 10-20 mm, znajdujący się pośrednio przy szwie, zostaje w procesie spawania zanieczyszczony osadem pozostałym po otulinie…

13.12.2021

Śrutowanie i wytrawianie

Śrutowanie i wytrawianie Stopień pierwszy uzyskuje się po całkowitym usunięciu zgorzeliny łącznie z szarą warstwą tlenkową. Tak oczyszczona powierzchnia ma…

13.12.2021

Oleje i smary

Oleje i smary Na powierzchni metalu mogą występować następujące szkodliwe zanieczyszczenia: - zgorzelina, rdza, wilgoć, oleje i smary, emulsje olejowe,…

13.12.2021

Agresywne środowiska

Agresywne środowiska Rozróżnia się stopnie agresywności środowiska. Oznaczają one intensywność korozyjnego oddziaływania agresywnego środowiska na materiały konstrukcji i dla stali…

13.12.2021

Stal węglowa

Stal węglowa Zastosowanie konstrukcji budowlanych ze stali węglowej do budowli i obiektów konstrukcyjnych w agresywnych środowiskach dopuszcza się pod warunkiem…

13.12.2021

Układanie przepon izolacyjnych

Układanie przepon izolacyjnych Wobec stosunkowo długo trwającego cyklu technologicznego układania przepon izolacyjnych, warstw ochronnych i płyt dociskowych, trudne są do…

13.12.2021

Ścianki ochronne

Ścianki ochronne Ażeby zapobiec ponownemu wyparciu płyty, należy wzmocnić konstrukcję przez ułożenie na wierzchu płyty dodatkowej obliczonej na spodziewane parcie…

10.12.2021

Osiadanie podłoża

Osiadanie podłoża Jeżeli wykop wykonano w gruncie suchym lub wykop jest wykonany na sucho wskutek odprowadzenia wody przez obniżenie zwierciadła…

10.12.2021

Rodzaj ługoodpornej posadzki

Rodzaj ługoodpornej posadzki Jako nawierzchnie posadzek ługoodpornych stosuje się: - Ługoodporne cementowe wyprawy z domieszkami uszczelniającymi. Wskazane jest wzmacnianie warstwy…

10.12.2021

Izolacje parochronne

Izolacje parochronne Izolacje parochronne projektuje się i wykonuje jak w zwykłych mokrych pomieszczeniach. Należy tutaj zwrócić uwagę, że zaprojektowanie zabezpieczeń…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami