Miesiąc: Styczeń 2022

13.01.2022

Masa betonowa

Masa betonowa w tym przypadku przewożona jest z miejsca wytwarzania do miejsca użycia za pomocą samochodów wywrotek i na drodze…

13.01.2022

Betoniarki samochodowe

Dwa zbiorniki kruszywa o dwóch komorach każdy umożliwiają stosowanie czterech frakcji kruszywa. Nad zbiornikami kruszywa 2 zainstalowany jest rewersyjny przenośnik…

13.01.2022

Poszczególne frakcje kruszywa

Poszczególne frakcje kruszywa gromadzone są w zasiekach bezpośrednio przy rozdzielaczu 7, na wysokość 2-3 m w ilości wystarczającej zazwyczaj na…

13.01.2022

Punkty mieszania masy betonowej

Wytwórnie rozbieralne (przenośne) składają się z elementów nadających się do demontażu i montażu oraz przystosowanych do transportu. Wytwórnie te najlepiej…

13.01.2022

Urządzenia do wytwarzania masy betonowej

Podstawowym warunkiem uzyskania masy betonowej o zaprojektowanym składzie jest stosowanie właściwie frakcjonowanego kruszywa oraz odmierzanie wszystkich składników masy betonowej przez…

13.01.2022

Konsystencja masy betonowej

W związku z tym na budowie opracowuje się tzw. mieszankę roboczach uwzględniającą wilgotność własną kruszywa w ten sposób, że zaprojektowana…

12.01.2022

Wytwarzanie masy betonowej

Wytwarzanie masy betonowej odbywa się z reguły na podstawie odpowiedniej recepty roboczej (mieszanki roboczej). Odmierzanie składników betonu powinno odbywać się…

12.01.2022

Zatrzymanie potoku materiałów

Zatrzymanie potoku materiałów do zasobników Wagowych odbywa się w tym przypadku przez ręczne zamknięcie górnych zamknięć po osiągnięciu określonej wagi,…

12.01.2022

Odmierzacze do kruszywa

Odmierzacze do kruszywa (piasek, żwir, tłuczeń) można w zasadzie podzielić na odmierzacze przeznaczone do polowych stanowisk przyobiektowych wytwarzania masy betonowej…

12.01.2022

Odmierzanie zaprojektowanych składników

Aby zapewnić pełne wykorzystanie wydajności betoniarki, należy zorganizować właściwe odwożenie masy betonowej. W tym celu pojemność środka odwożącego powinna odpowiadać…

12.01.2022

Cykl pracy kosza

W związku z tym jeszcze do niedawna koszty eksploatacji betoniarek przymusowego mieszania były wyższe w porównaniu z betoniarkami wolnospadowymi. Ostatnio…

12.01.2022

Zasada przymusowego mieszania

Zasadą mieszania składników w betoniarkach o mieszaniu przymusowym jest wymuszone przebycie przez składniki pewnej określonej drogi, na której podlegają one…

12.01.2022

Betoniarki wolnospadowe

Dla racjonalnego wymieszania składników w betoniarkach wolnospadowych nieprzechylnych istotne znaczenie ma kształt i układ kieszeni i łopatek przymocowanych do wewnętrznej…

12.01.2022

Mieszalnik

Jako urządzenie wsypowe suchych składników mieszanki najczęściej stosowany jest podnoszony kosz przesuwany po prowadnicach lub znacznie rzadziej - kosz stały.…

12.01.2022

Stosy kruszywa

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się składowiska zasadnicze (zapasowe) i operacyjne. Składowiska zasadnicze na budowach nierzadko bywają zbyt duże, a…

12.01.2022

Maszyny do sortowania

Gdy zanieczyszczeń jest dużo i gdy przywierają one silnie do ziaren kruszywa, powinien być zastosowany inny, energiczniejszy sposób przemywania kruszywa…

11.01.2022

Przesiewanie kruszywa

Ogólnie biorąc większą efektywność przesiewania uzyskuje się przy małej częstotliwości i małych amplitudach drgań, gdyż w tym przypadku cząstki kruszywa…

11.01.2022

Sita przesiewników płaskich nieruchomych

Sita przesiewników płaskich nieruchomych ustawiane są pochyło pod kątem 30-50°do poziomu. Warunkiem ruchu kruszywa na sicie takiego przesiewnika. Przesiewniki ruchome…

11.01.2022

Przesiewanie kruszywa

Powierzchnie obydwu walców wykonane są ze stali chromoniklomolibdenowej. Poza omówionymi już kruszarkami (szczękowymi, stożkowymi oraz walcowymi) stosowane są również kruszarki…

11.01.2022

Płyty robocze

Ruch złożony szczęki ruchomej powstaje wtedy, gdy płyta szczęki ruchomej stanowi jedną całość z korbowodem zawieszonym na wykorbieniu lub mimośrodzie…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !